Ekeberg Camping er Oslo citycamp

WINTER CLOSED
.......................
Welcome back from 1st June 2019. Until then we recommend Bogstad Camping
•••••••••••••••••••
Drop in only - no reservations
•••••••••••••••••••
Closed for regular campers 26-30. June 2019 due to loud music festival Tons of Rock


12 minutes bus to Oslo city center

Walking from Ekeberg Camping to the city center of Oslo takes only 30 minutes. There are also busses leaving for the city center 7-8 times an hour, right outside of the campsite.

Bussrute 34
går fra Stamhusveien; rett frem/litt til venstre ut fra Campingplassens hovedinngang. Se rutetabell her

Bussrute 74
har holdeplass i Ekebergveien, rett over gaten/litt til høyre fra campingplassens innkjøring. Se rutetabell

For lettvinte billettkjøp anbefales å laste ned Ruters billett-app

Buss ca hvert tiende minutt mot Oslo sentrum fra Ekeberg Camping